Bedrijfsfilms

Samen met u beginnen we met een inventarisatie van de inhoud en onderwerpen die de video tenminste moet laten zien. Tijdens dit gesprek krijgen we vaak al een eerste indruk van de wijze waarop uw organisatie werkt en zich presenteert. Aan de hand van de inventarisatie en bedrijfssfeer ( bijvoorbeeld formeel of informeel) schrijven we een format. In het gesprek dat daarop volgt zetten we ons voorstel neer en welke apparatuur we daarvoor nodig hebben. 

Als voorbeeld ziet u hier twee videoclips van door ons geproduceerde bedrijfsfilms waarin diverse technieken verwerkt zijn, die een indruk geven van onze audiovisuele
prestatie.