Ons werk

Als freelancers zijn wij volledig onafhankelijk en technisch self supporting. Wij werken met apparatuur die op dit moment gebruikelijk is in de professionele audiovisuele branche. Vanaf het moment dat de camera start met de eerste opname tot en met de aftiteling van het videoproduct en het medium waarop dit product is vastgelegd, kunnen wij de hoogste standaard broadcast kwaliteit garanderen.

De freelancers waarmee wij samenwerken hanteren allemaal dezelfde hoge kwaliteitseisen en zijn op de hoogte van de actuele technische eisen die aan het eindproduct worden gesteld. Bij freelancers kunt u in dit geval denken aan: geluidstechnici, cameramensen, regisseurs, beeld- en geluidseditors alsmede voice-overs. Allen net als wij onafhankelijk en bekend met de technische laatste ontwikkelingen op audiovisueel gebied.

 Wij voeren onze opdrachten uit op freelancebasis. Afhankelijk van de opdracht huren wij andere professionele freelancers in om een project in al zijn facetten vorm te geven en een eindproduct van high-end broadcast kwaliteit af te leveren. Deze opdrachten kennen een breed spectrum en kunnen variëren van alleen geluidstechnische werkzaamheden op locatie tot en met een complete cameracrew met lichtsets in een studio-omgeving.

Het gespecialiseerd zijn in het filmen op locatie betekent dat we zeer slagvaardig en flexibel zijn. Concreet kunnen we dat vertalen in een adequate werkhouding afhankelijk van de
situatie. Zo filmen we de ene dag een persconferentie met Minister President Rutte en staan we de volgende dag te filmen in een ziekenhuis om een operatie te registreren.

Juist omdat we ruime ervaring hebben met het medium televisie in al zijn facetten zijn we uitstekend in staat om audiovisuele invulling te geven aan uw wensen.